FertiCare Prague / Karlsbad Fertility / Donna Salus

Kliniky asistované reprodukce FertiCare Prague v Praze a Karslbad Fertility v Karlových Varech jsou moderními centry reprodukční medicíny respektující tradice, zkušenost a zároveň nabízející vysokou specializaci, plnou odbornou vybavenost a komplexní služby v oblasti diagnostiky a terapie poruch plodnosti. To samé platí pro kliniku Donna Salus, která sídlí na severu Itálie v Bolzanu.

Kliniky Karlsbad Fertility existují pod vedením zakladatele a mezinárodně uznávaného odborníka MUDr. Petra Uhra, Ph.D., který společně s italským zkušeným odborníkem v oboru Dr. med. Brunem Englem stojí za vznikem kliniky Donna Salus v italském Bolzanu. České kliniky se zaměřují jak na české pacienty tak zejména (a nejen) na pacienty z německy a anglicky mluvících zemí. Italská klinika se zaměřuje jak na italské pacienty, tak na německy mluvící klientelu, ke které to má vzledem k lokalitě blízko. Kliniky nabízejí nejlepší možný servis v rámci střední Evropy a dosahují v oblasti úspěšnosti oplodnění nadprůměrných výsledků.

Od roku 2015 jsme se staráme o tyto kliniky počínaje vývojem webu a následováno online marketingem. Naším úkolem je kompletní online marketingový servis s jasným zaměřením na pacienty ze zahraničí. Především jde o klienty z německy a anglicky hovořících zemí, Itálie a dalších. V první řadě jsme spustili nové moderní webové prezentace. Dále se věnujeme jejich správě a rozvoji nejnovějších funkcionalit, optimalizaci SEO, PPC, online reputaci, videomarketingu, email marketingu, analytice a optimalizaci konverzí – to vše s již zmíněným zaměřením na zahraniční internetové prostředí.

Naším cílem je v dynamickém a rozvíjejícím se delikátním prostředí asistované reprodukce přivádět pacienty a rozvíjet značku a již zavedený image klienta – zejména mezi klienty napříč Evropou.