Eve Clinic

Klinika (původně pod názvem Esthetic Centrum) sídlící v Bratislavě nabízí špičkové služby v oblasti plastické chirurgie a estetické dermatologie s využitím moderních přístrojů a technologií a profesionálního týmu chirurgů, lékařů a dalšího personálu.

V roce 2016 jsme pro Eve Clinic spustili nový moderní web a  pustili se do online marketingu pro tuto rozvíjející se bratislavskou kliniku plastické chirurgie.

Naším cílem bylo především spustit webovou prezentaci dle současných standardů a nároků na moderní design a následně podpořit online marketing kliniky, která by se pod novou značkou měla etablovat jako populární pracoviště plastické chirurgie na slovenském trhu.