Estheticon / Lekari-online.cz

Dlouholetý projekt naší společnosti, portál provozujeme již od roku 2006.  Jedná se o informační a komunitní portál o estetické chirurgii a dalších beauty tématech, o komunikační platformu mezi lékaři a pacienty. Portál provozujeme v 15 jazycích a využívá ho desítky tisíc lékařů, specialistů a pacientů.

Díky rozsáhlé a dlouhodobé práci na tomto projektu můžeme nabídnout detailní vhled do problematiky online marketingu v medical odvětví a to nejen v tuzemsku, ale rovněž v zahraničí.