Dr. med. Nikolaus Linde

Dr. med. Nikolaus Linde je známým mezinárodním expertem na estetickou medicínu a majitelem několika klinik ve Švýcarsku. Kompletně se staráme o jeho webové prezentace, online reputaci a PPC kampaně ve Švýcarsku a německy mluvících zemích.