Search here:

Ochrana soukromí

Správce osobních údajů a provozovatel této stránky:

ATWEB Consulting s.r.o.
Ostrovní 7, Praha 1, 110 00, Česká republika
IČO: 26160439
DIČ: CZ26160439
Bankovní spojení: 348609001/5500
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75655.

Kontaktní údaje:
ATWEB Consulting s.r.o.
Jindřicha Plachty 22
Praha 5, 150 00,
Česká republika
(+420) 777 591 118

Společnost ATWEB Consulting s.r.o., IČ: 26160439, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75655 si velmi váží Vaší důvěry, a proto klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, a jejich zpracování, k němuž dochází prostřednictvím webových stránek provozovaných na doméně www.atweb.cz.

ATWEB Consulting s.r.o. zpracovává osobní údaje a analyzuje chování návštěvníků na webové stránce www.atweb.cz výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), jak je popsáno níže.

1. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu návštěvníků o zasílání newsletteru a dalších nabídek, bude ATWEB Consulting s.r.o. za tímto účelem zpracovávat, na základě souhlasu, osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, jméno a příjmení, a údajů pro personalizaci obsahu.

Samotné zpracování poskytnutých osobních provádí rovněž společnost ATWEB Consulting s.r.o..

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak je nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto účelu, a je poskytován na dobu do jeho odvolání.

V souladu se Zákonem může návštěvník svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání newsletteru kdykoli odvolat, a to jak písemně na adrese sídla ATWEB Consulting s.r.o. (viz výše).

Tyto osobní údaje použijeme pouze pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek a newsletterů). Osobní údaje budeme evidovat po dobu neurčitou. Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými účely a maximální dobou zpracování.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Facebook
Identifikace v rámci sítě Facebook, retargeting
180 dní

Google Analytics
Pro získání statistických informací; retargeting
Podle nastavení prohlížeče

Google Ads
Identifikace v rámci sítě Google, retargeting
540 dní

Google Marketing Platform
Identifikace v rámci sítě Google, retargeting
540 dní

Sklik
Identifikace v rámci sítě Seznam, retargeting
540 dní

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to Správcem ATWEB Consulting s.r.o.. Mohou je však pro Správce zpracovávat i:
Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Cookies soubory jsou zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Cookies soubory jsou zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
Cookies soubory jsou zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvni-podminky/#ochrana_spotrebitele

Mailchimp – The Rocket Science Group, LLC675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Zásady práce s osobními údaji jsou dostupné zde: https://mailchimp.com/legal/privacy/

2. Použití souborů cookie a analýza webové stránky

ATWEB Consulting s.r.o. nastavil webovou stránku www.atweb.cz tak, že návštěvníci mohou tuto webovou stránku používat v režimu, kdy nejsou sbírány údaje o jejich chování na webové stránce, vč. IP-adresy zkrácené o posledních 8 číslic, tj. nejsou shromažďovány tzv. cookie soubory, anebo v režimu, kdy cookie soubory shromažďovány jsou. Režim, kdy jsou shromažďovány cookie sobory o návštěvníkovi, je aktivován výlučně na základě souhlasu návštěvníka, který lze odvolat, případně specificky nastavit zde.

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí ATWEB Consulting s.r.o. za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

Shromážděné cookie soubory zpracovává ATWEB Consulting s.r.o. prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webové stránce www.atweb.cz nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběr cookie souborů a jejich analýzu prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče a také:
(I) umístěním tzv. opt-out-cookie do počítače, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
(II) instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.
V rámci služby Google Analytics využívá ATWEB Consulting s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.atweb.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

3. Užívání sociální pluginů

Webová stránka www.atweb.cz obsahuje sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webové stránky sdílet obsah této webové stránky se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA.

Tento sociální plugin není spravován společností ATWEB Consulting s.r.o., která tak není odpovědná ani za jejich funkčnost a ani za případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

4. Práva návštěvníků webové stránky www.atweb.cz spojená se zpracováním osobních údajů

Návštěvníci webové stránky www.atweb.cz mají, jakožto subjekty zpracovávaných osobních údajů, práva dle ust. § 12 (Právo na přístup k informacím) a § 21 (Žádost o vysvětlení a odstranění nežádoucího stavu) dle Zákona č. 12/2020 Sb – Zákon o právu na digitální služby.

5. Kontakt pro dotazy k ochraně osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice ochrany osobních údajů zpracovávaných společností ATWEB Consulting s.r.o. (vč. žádostí o opravu, zablokování, příp. výmaz Vašich osobních údajů) se mohou návštěvníci na společnost ATWEB Consulting s.r.o. obrátit prostřednictvím e-mailové adresy gdpr@atweb.cz

Tento dokument je platný a účinný od 1. 4. 2021