Videoinzerce v rámci programatických reklamních systémů je stále populárnější formou online propagace (od PPC sítě Google Adwords pro zobrazení na Youtube přes videoinzerci na Facebooku až po méně používané systémy). Otázka je, jak tuto reklamu měřit a vyhodnocovat její efektivitu.

Podle čeho měřit efektivitu videoreklamy

V rámci interpretace dat a celkové efektivity na videoreklamy nelze aplikovat klasický konverzní přístup. Jinými slovy, videoreklama vám nepřinese ani závratnou návštěvnost webu, ani přímé konverze jako je odeslání poptávky nebo zavolání. Efekt videoreklamy je podpora vašeho image/brandu/služby, nikoli přímé přivedení zákazníka. Tímto mimochodem spadáme do konceptu asistovaných konverzí a atribučního přístupu k vyhodnocování marketingových aktivit (psali jsme zde).

Základní metrikou pro měření efektivity videoreklam je zhlédnutí videa (počet a cena). Pokročilé možnosti analytiky reklamních videí nám samozřejmě nabízejí možností více, ale zhlédnutí je základ a jednoduše interpretovatelný údaj.

Slovy klasika Julia Caesara (jednoho z duchovních otců online marketingu): VENI + VIDI = VICI. Přišel, viděl = zvítězil… (v našem případě pokud možno za menší cenu než byl počet Caesarem obětovaných vojáků… neb život online markeťáka má větší cenu než celá římská legie).

Není zhlédnutí jako zhlédnutí

Jak Youtube, tak Facebook nabízejí podrobná data o míře a délce zhlédnutí reklamních videí. Ale protože vám tyto systémy podle počtu zhlédnutí účtují náklady a agentury následně zpravidla počet zhlédnutí vykazují klientům, je potřeba vědět, co to vlastně je to oficální zhlédnutí. Google/Youtube i Facebook tuto metriku berou každý jinak.

  • Youtube zhlédnutí videoreklamy: Zhlédnutí se započítá a účtuje, pokud uživatel dokoukal celé video nebo minimálně 30 sekund. Tzn. kratší shlédnutí anebo pokud uživatel u reklamy klikne na button “Přeskočit” nejsou účtována. Více viz oficiální informace Google
  • Facebook zhlédnutí videoreklamy: Zhlédnutí se započítá a účtuje, pokud uživatel přehrál minimálně 3 sekundy videa. Více opět viz oficiální informace Facebooku.

P.S.: Výše uvedené informace platí k lednu 2017, doporučujeme zkontrolovat aktuální situaci v oficiální dokumentaci Google/Facebooku

Je tedy zřejmé, že Facebook reklamní videa budou mít podstatně víc zhlédnutí než videa na Youtube. Ale realita jejich efektivity bude trochu jinde. A tím se dostáváme k závěrečné poznámce: Pokud chcete přistupovat k reklamnímu online videomarketingu jako Caesar k budování impéria, je nutné k základním znalostem přistupovat komplexně, s ohledem na situaci a sledovat vývoj ;).