Search here:

Blog

Jak jsme zvýšili objednávky o 38 % a telefonáty o 78 %

Případová studie optimalizace konverzí v rámci implementace propojení s rezervačním systémem Planfy pro bratislavskou kliniku Eveclinic.

Krátce o klientovi

Eveclinic je významná klinika estetické medicíny v Bratislavě a zároveň dlouholetý klient Atwebu, pro kterého zajišťujeme full service online marketing.

Co ho pálilo

S přesunem kliniky do nových, výrazně větších prostor v centru Bratislavy a s ním spojeným navýšením kapacit operačních sálů i ambulančních místností a rozšířením lékařského i kosmetického týmu přestal klinice stačit systém rezervací pacientů založený především na Google kalendáři. Po analýze jsme doporučili a následně implementovali rezervační systém Planfy. Po úspěšném zvládnutí práce s tímto systémem “uvnitř“ kliniky přišel čas na propojení webových stránek, tedy umožnění online rezervací pacientů přímo z webu.

Jak jsme pomohli

Až doposud jsme na webu kliniky pracovali se dvěmi primárními konverzemi – telefonáty a kontaktními formuláři. Přidali jsme tedy třetí konverzi – objednání na konzultaci, kterou jsme promovali jak v hlavičce webu, tak na dalších relevantních místech: na stránkách zákroků a v případě stránek spojených se zákroky, na které je možné se ihned objednat, i s okamžitým vytvořením online rezervace přes Planfy. V rámci webových stránek, jsme se snažili tuto novou konverzi zvýraznit:

Desktop

  • v hlavičce jsme do tlačítka přidali ikonku kalendáře
  • v postranním sloupci jsme zobrazili jako samostatný box s výrazným pozadím

Mobil

  • nesrovnatelně důležitější, v případě Eveclinic téměř 90% návštěvníků
  • proto jsme se snažili s konverzním prvky na mobilu opravdu pohrát a v několika iteracích dospěli k finální podobě třech tlačítek, která i po odscrolování zůstávají ukotvené v horní části obrazovky

Konverzní prvky v mobilním zobrazení webu klieniky

Jaký byl výsledek

Po 2 měsících od nasazení jsme si vyhodnotili výsledky. Jelikož jsme de facto konverzi “odeslání kontaktního formuláře” (z nichž i dříve bylo hodně poptávek po objednání termínu) rozdělili na “chci se zeptat” a “chci se objednat”, porovnáváme součet 2 nových konverzí s předchozím obdobím.

Protože jak ve srovnání s předchozím obdobím, tak ve srovnání s minulým rokem roste návštěvnost, je pro nás klíčovou informací nikoli celkový počet konverzí, ale míra konverze (CR – Conversion Rate). Ta narostla u formulářů o 38 % a u telefonátů o 78 %.

 

 

 

V spolupráci so spoločnosťou Atweb sme postupne vylepšovali konverzné tlačidlá, dopĺňali texty, rozširovali funkcie, ktoré dopomohli k ešte vyššiemu nárastu konverzií. Celkové prepojenie konverzných tlačidiel priamo s novo implementovaným rezervačným systémom Planfy nám zabezpečilo dokonalú odozvu a nárast online rezervácií. Momentálne pracujeme na väčšej synchronizácii online rezervácií. Vďaka pracovnej húževnatosti a zmyslu pre detail spoločnosti Atweb je naplno využitý potenciál našej webovej stránky s priamym dosahom na online marketing.

 

Štefan Zachar, marketing manager eveclinic