Search here:

Blog

7 tipů k resuscitaci vaší ordinace

Ať chceme či ne, COVID-19 změnil celý svět. Oblast zdravotnictví byla zasažena způsobem dosud nevídaným, a snad pro každého z nás byl poslední rok plný nečekaných výzev. Podívejte se, jak jednoduchými kroky udělat ten navazující rok ve vašem podnikání lepším.

Od pacienta k zákazníkovi

Nezpochybnitelným trendem posledních let v oblasti zdravotnictví je transformace pacientů spíše do role zákazníků. Při výběru poskytovatele zdravotní služby zohledňují nejen související zákaznický servis, ale také zkušenosti ostatních pacientů. Pouze v případě, že jste ochotni tento fakt akceptovat, a uzpůsobit mu svou marketingovou strategii, si můžete zachovat pravidelný zájem a přísun nových zájemců o vaše služby.

Investice do budoucna

Svědomitě zpracovaná dlouhodobá marketingová strategie je více než jen jeden plán. Je to vaše vlastní investice do vašeho podnikání, ať už usilujete o růst objemu pacientů, či udržení těch stávajících, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Pokud cítíte, že je tvorba smysluplné strategie nad vaše možnosti, nebojte se přizvat ke spolupráci profesionály.

 

1. Vylaďte online reputaci

Starost o online reputaci by měla určitě zaujímat přední příčky na todo listu úkolů z marketingové oblasti. Online reputace může značně ovlivnit vaše podnikání, pozitivně, ale i negativně. Zkušenosti ostatních patří pořád k zásadním faktorům v rozhodovacím procesu potenciálních pacientů.

Ujistěte se, že máte v online prostředí dostatek pozitivních referencí. Požádejte své spokojené pacienty o hodnocení, jednoduše třeba tak, že jim rozešlete email s odkazem na Google hodnocení, pacientské portály, Facebook profil, či jiné nástroje, které se pro sbírání referencí rozhodnete využívat.

Máte děkovné, či jiné pozitivně laděné emaily a zprávy od svých pacientů? Nezapomeňte je s jejich svolením použít také pro své webové stránky. Zkrátka zajímejte se, ptejte se, a především – berte si z jejich slov ponaučení. Mějte nad svojí dobrou pověstí kontrolu.

2. Zaměřte se na obsah

Investice do content marketingu a edukačních materiálů by v roce 2021 rozhodně neměla být opomíjena. Je vysoce pravděpodobné, že i režim v tomto roce nebude úplně standardní a budeme tak muset hledat i nadále alternativní cestičky k pozornosti našich zákazníků.

Situace kolem nemoci covid-19 se neustále mění, stejně tak by se měly měnit informace, které komunikujete směrem k vašim novým i stávajícím pacientům tak, aby byly vždy aktuální. Pomohou i různé tipy, infografika, články na blogu, informace o službách, či sdílení vašich vlastních opatření na ochranu pacientů.

Pokládají vám vaši pacienti neustále dokola ty stejné otázky? Výborně, a máte je zodpovězeny i na vašem webu? Pomohou vám jak z hlediska optimalizace pro vyhledávače, tak vám přidají plusové body k důvěryhodné image. Vybudujte si pověst top zdroje informací ohledně lidského zdraví.

Jestliže chcete do sdělování informací vnést trochu invence, neváhejte. Vedle perfektně zpracovaných FAQ, blogových článků či tiskových zpráv, zkuste i něco více kreativního – vytvořte edukační video, natočte podcast, umístěte na své webové stránky e-book s informacemi, za jehož získání vám lidé rádi zanechají své kontaktní údaje.

3. Využijte potenciál videa

Asi všem nám určitým způsobem chybí sociální kontakt. Pro budování vztahu a důvěry mezi pacienty a zdravotníky je osobní kontakt esenciální a nezbytný. (Nejen) pokud se ocitnete v situaci, kdy nebude možné věnovat se pacientům face to face, nabídněte jim alternativy.

Jistě víte, že na webu by neměly chybět fotografie skutečných lidí, kteří v ordinaci (klinice, nemocnici…), pracují, protože vytváří dojem, že vás zákazník zná a právě to je první krůček pro budování důvěry.

Videa měla vždy velkou sílu ulovit si pozornost na sociálních sítích, v roce 2020 tomu nebylo jinak a není pochyb, že i v roce 2021 bude video obsah klíčový. Různá zdravotnická zařízení různých odborností mohou video obsah využívat rozličnými způsoby. Ať už pro zkušenosti pacientů, rozhovory s lékaři a dalšími odborníky k vysvětlení procedur, tipy týkající se péče o zdraví, či seznámení s klinikou. Jednoduše – snažte se zaujmout a udělat dojem.

4. Komunikujte efektivně

Jen málo co je více frustrující, než když v roli pacienta musíte čekat na telefonu, až na vás přijde řada; když lékař nezavolá ve smluvený čas, nebo když čekáte několik dní na zodpovězení akutního dotazu. Efektivní oboustranná komunikace je jedním z klíčů ke spokojeným pacientům.

Určete si, jak bude ve vašem zdravotnickém zařízení probíhat komunikace, dejte tomu řád a pravidla. Informujte své pacienty o tom, jak jsou jejich dotazy a poptávky zpracovávány. Např. formou konzultačních hodin, garancí odpovědi na email v rámci 24 hodin apod.

Lidé vždy měli a budou mít spoustu otázek, orientovat se v tolika informacích, kterými jsou obklopeni, je pro ně namáhavé, proto se obracejí na vás jako autoritu s nadějí, že jim jejich otázky zodpovíte. Nezklamte je. Udržovat kontakt se svými pacienti je dnes důležitější než kdy dřív.

5. Používejte social media jako profíci

Sociální sítě mají ve světě digital marketingu velký potenciál, pokud je náležitě využitý. Mohou pomoci budovat náklonnost ke značce, povědomí o ní, a přináší i další benefity, pokud se se sítěmi naučíte správně pracovat. Medicínské informace sdílené přes sociální sítě dokáží zahýbat světem, ostatně právě rok 2020 byl toho jasným důkazem. Druhá strana mince však jasně ukazuje, že uživatele sociálních sítí čím dál více obtěžují všemožná sdělení s jasně viditelným reklamním a prodejním účelem.

Co budou lidé v budoucnu nejvíce oceňovat, je taková značka, která se o ně opravdu stará a zajímá. Zdravotnická zařízení by měla pomocí těchto platforem cílit na své publikum, a to jak sdílením hodnotných informací o zdraví a zdravotní péči se svými fanoušky, tak sdílením pacientských referencí. Jak je vaše snaha efektivní si můžete i sami vyhodnotit pomocí nástrojů Facebook Business Manager.

6. Ujistěte se, že váš web je „up to date“ a responzivní

Webové stránky jsou mnohdy podceňované, přitom jejich tvorba není (a neměla by být) úkolem na jedno delší odpoledne. Kromě toho, aby stránky hezky vypadaly, se však čím dál častěji skloňují i pojmy jako user experience, či user friendly.

Váš web je jako výkladní skříň vaší lékařské praxe a o ni je zapotřebí neustále pečovat. Prověřte i svůj web: najdou vaši potenciální i stávající pacienti snadno vše, co hledají? Především kontaktní údaje, ale i hlavní služby a vaše specializace?

Nepřišel čas na nějakou inovativní technologii, která váš business posune zase o level výš? Vyzkoušejte třeba vychytávky, jako jsou online rezervace termínů, online platba, přístup ke zdravotním výsledkům, žádost o online recepty, nebo připojení na telekonferenci s lékařem.

A především, ujistěte se, že design vašeho webu je responzivní, zkrátka, že stejné možnosti a komfort při brouzdání na vašem webu, mají všichni uživatelé, ať už přichází ze svých počítačů, mobilů, či tabletů.

7. Zrevidujte (nejen) svůj marketingový rozpočet

V různých ohledech byl pro mnohé z nás rok 2020 rokem, kdy jsme mnohé nesměli, a tak se uvolnil čas na věci, které jsme v běžném rychlém životním tempu nestíhali. Vznikaly tak různé bohulibé projekty, měli jsme čas se zastavit a uklidit si nejrůznější šuplíky závazků a restů.

Pokud došlo i na revizi marketingových výdajů, tím lépe, jestliže ne, pusťte se do ní. Je totiž možné, že jste nechali běžet kampaně a nástroje, které za současných podmínek nedávají tolik smysl, jako dřív, nebo že vám naopak někde ujíždí vlak skvělých příležitostí. Pomyslné pole marketingu ve zdravotnictví nebylo v roce 2020 stejné jako v 2019, a ani letos tomu nebude jinak. Vaše výdaje a investice času, energie i financí by měly co nejlépe reagovat na současný stav.

Sesbírejte si všechna možná data týkající se vašich marketingových aktivit a přehodnoťte jejich používání, pokud vám nepřináší prokazatelný užitek. Nechejte si zpracovat analýzu klíčových slov, poraďte se se specialisty na online marketing. Možná naleznete nové příležitosti, o kterých jste doposud netušili. Slovní spojení jako „drive-in“, „muž u porodu s covid-19“, „lékař na telefonu“ a další, byly v loňském roce zaručeně hledanější více než kdy dřív. Jestliže se i ve vašem oboru zrodily nové body zájmu, využijte jich.

Jedna bonusová rada na závěr – odměňujte pacientskou loajalitu

Jen málo co je pro medical business skutečně důležitější než pečovat o své pacienty. Víte, že získání nového pacienta vás vyjde 5x dráž, než udržení toho stávajícího? Velká část moci to ovlivnit, a tedy i s tím spojené zodpovědnosti leží na bedrech každého pracovníka zdravotnického zařízení.

Každý zainteresovaný jedinec utváří celkový dojem z poskytovaných služeb a zvyšuje, či snižuje pravděpodobnost, že vám pacient zachová přízeň. Je také známo, že již existující zákazník-pacient je mnohem víc nakloněn tomu, podporovat vaši ordinaci a využívat od vás větší objem služeb. Nezapomínejte jim tedy věnovat dostatek pozornosti, odměňte je za jejich zachování přízně, budujte si pověst spolehlivé a starostlivé organizace. Čím více lidí bude chtít šířit o vás dobré mínění, tím věrohodnější značkou se stanete, a tím zářivější bude vaše budoucnost.